Kanalisatsiooni trasside ehitus, kaevude paigaldus ja liitumis ühendused.

Kanalisatsooni sifoon

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus – siin