Gaasikatel

Gaasikatla paigaldus & Hooldus

Gaasikatlaid ja gaasiveesoojendeid tuleb regulaarselt, soovitavalt kord aastas hooldada, sest hooldamata seade võib kaasa tuua suuremaid energiakulutusi ja põhjustada õnnetusi. Hooldusteenus tuleks kindlasti tellida usaldusväärsest litsentseeritud firmast. Kui vajad firma valikul abi, saate ka seda infot meilt.

Gaasiveesoojendi ohutu kasutamise juhised

– Ruumis, kus on gaasiveesoojendi, peab õhuvahetuseks olema ventilatsiooni rest ja selle taga ventilatsioonikanal.
– Ruumi ukse allosas peavad olema siirdeõhuavad värske õhu jaoks.
– Veesoojendi peab olema ühendatud õigete mõõtmetega ja puhastatud suitsulõõriga. Suitsulõõre peab kontrollima ja puhastama korstnapühkija.
– Ruumis peab olema vingugaasi andur. Kui eluhoonesse lekib vingugaasi, annab andur häiresignaali. Vingugaasianduri paigaldamine on ühekordne kulu ja selle keskmine tööiga on kuni 10 aastat – hiljemalt selle aja möödumisel tuleks see välja vahetada.
– Gaasiseadmega seotud remonditööd peate kooskõlastama korteriühistuga. Kaasomandi eest vastutavad kõik elanikud ühiselt!
– Kui ruumis on väljatõmbeventilaator, peab see gaasiveesoojendi töötamise ajal olema välja lülitatud.

Ohumärgid, mida inimene ka ise märkab, on järgmised:

– Leek gaasiveesoojendis on kollane, kuid peab olema sinine.
– Sooja vee temperatuur kõigub.
– Lagi on kollakas või pruunikas.