Gaasikatla paigaldus

Gaasikatlaid ja gaasiveesoojendeid tuleb regulaarselt, soovitavalt kord aastas hooldada, sest hooldamata seade võib kaasa tuua suuremaid energiakulutusi ja põhjustada õnnetusi. Hooldusteenus tuleks kindlasti tellida usaldusväärsest litsentseeritud firmast. Kui vajad firma valikul abi, saate ka seda infot meilt. Edasi

Torude isoleerimine

Torude isoleerimisega hoiad kokku küttelt ja seeläbi säästad ka raha.  Õigete materjalide ja töövõtetega on võimalik hoida kokku kuni 40% soojuskadu. Isolatsiooni paigaldamisest sõltub see, kas süsteem saab efektiivne ja turvaline.

Keskkütte ehitus

Ehitame teie majale keskkütte süsteemi. Paigaldame ahju, veame torustiku ja paigaldame radiaatorid. Edasi

Köök & Vannituba

Tegeleme kõikvõimalike santehniliste töödega nii köögis kui vannitubades. Edasi

Mahutite paigaldus

Paigaldame kõikvõimalike mahuteid.

  • Septik tööpõhimõte seisneb selles, et majast väljuvad reoveed suunatakase settemahutisse, kus kambrite süsteemi abil setitatakse ja eraldatakse vees hõljuvad osad. Peale seda juhitakse ülejäänud vesi edasi imbväljakusse.
  • Reoveemahuti  Kui mõnel kinnistul puudub tsentraalne reoveetorustik on soodsaimaks lahenduseks paigaldada reovete kogumiseks reoveemahuti.
    Reoveemahuti on mõeldud neile, kelle elukohas pole tsentraalset kanalisatsiooni ja piirangute tõttu ei ole võimalik paigaldada septikut koos imbväljakuga.
  • Biopuhasti  ehk omapuhasti kaasaegseim reoveekäitlus viis. Sisuliselt on tegu väikese reoveepuhastusjaamaga, kuhu juhitud reovesi puhastatakse bakterite ja mikroorganismide abil, kes lagundavad reovees olevaid orgaanilisi aineid ja kasutavad neid toiduks. Kaasaegsed biopuhastid suudavad vähendada reovee BHT 95% ning heljumit kuni 97%

Drenaazide ehitus

Ehitusdrenaaži ja seda ümbritseva materjali (pestud kruus, killustik või kergkruus) ülesandeks on koguda maapinnas liikuvat vett, sealhulgas sademevett. Ka drenaaž rajatakse topeltseinaga gofreeritud torust, kuid erinevalt sajuveetorust on toru seinad pilutatud ning ühendused tihenditeta ehk liivatihedad. Dreeni asukoht hoone vundamendi suhtes on sarnane sajuveetorustiku omale. Vundamendi kõrval ulatub vett läbilaskev kiht peaaegu maapinnani. Tavaliselt kasutatakse kraavi lõplikuks täitmiseks väljakaevatud pinnast, millest on eemaldatud kivid. Drenaažitorustiku oluliseks osaks on drenaažikaevud. Aastatega koguneb dreeni liiva ja pinnaseosakesi, mis kipuvad toru ummistama. Kaevude kaudu dreene läbi pestes saab drenaažitorustiku taas puhtaks ja töökorda.
Kaev on vajalik ainult torustiku igas teises pöördepunktis, sest kaevu kaudu saab hooldada nii sisenevat kui ka väljuvat torustiku osa. Korralikul drenaažikaevul on kinnine kaas, settekott kaevu allosas liiva kogumiseks ja avatavad toruliitmikud.

Ummistuste likvideerimine

Erinevate vee- ja kanalisatsiooni ummistuste puhul aitame teid meeleldi. Edasi

Veetrasside ehitus

Ehitame veetrassid liitumisest kuni kraanini paigalduseni. Edasi

Põrandakütte ehitus

Ehitame teie majale parima põrandakütte. Edasi

Imbväljakute ehitus

Ehitame teie vajadustele sobiva imbväljaku

Sademeveesüsteemid

Ehitame teile sobiva sademevee trassid ja kaevud

Eesti kliimasse sobivad sademeveelahendused

Kirjuta meile